Algemene Ledenvergadering

Kom jij ook naar onze algemene ledenvergadering?

Datum:     Dinsdag 17 april
Locatie:    Sporthal de Slagen, de Gaard 2, te Waalwijk
Aanvang:  20:00 uur

Afmeldingen: Valarie Verhoeven, Marijke vd Mooren, Brechje Moerlands, Kim Hendrickx,  Noemi Hunneman, Ivanka Ophorst, Chantal Kraneveld

Agenda:

 1. Opening.
 2. Goedkeuren verslag algemene ledenvergadering 12-04-2019.
 3. Bestuurszaken
 4. Financieel verslag
  • Financieel jaarverslag 2017
  • Begroting 2018
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Terugblik en verwachte activiteiten Gymnia
 7. Rondvraag
 8. Sluiting