Pasdag!

Bekijk hier de mogelijkheden om een turnpakje aan te schaffen en te passen in mei.

Foto’s Onderlinge Wedstrijden 2016

Bekijk hier de foto’s van de Onderlinge Wedstrijden 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Gymnastiek Gymnia Waalwijk nodigt alle leden, technische leiding en ouders/verzorgers van leden, uit voor het bijwonen
van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 april vanaf 20:00 uur.

Bekijk de uitnodiging en agenda.

Turninstuif 6 april 2016

turninstuif2016

Contributie correctie

Beste leden van Gymnia Waalwijk,

Voor Gymnia Waalwijk was 2015 een grillig jaar omtrent de financien. Tegenvallende contributie inkomsten en verhoging van kosten hebben geleid tot een negatief eindresultaat. Daarbij ziet de begroting met de in 2015 hanteerde contributiebedragen er ook niet gunstig uit.

In de begroting van 2016 houden wij rekening met:

– tegenvallende jeugdsubsidie, vanwege het feit dat de gemeente pas voor kinderen vanaf 6 jaar deze subsidie toekent, voorheen was dit al vanaf 3 jaar.
– verhoging van de bondscontributie;
– verhoging van onze bijdrage aan Alianza.

Gezien deze ontwikkelingen en de resultaten in 2015 ziet het bestuur zich genoodzaakt om de contributie te verhogen. De contributiebedragend die wij per 1 januari 2016 hanteren zijn:
– Jeugdleden EUR 35,– per kwartaal
– Senior leden EUR 40,– per kwartaal

Naast deze verhoging is het bestuur dit jaar extra kritisch op de uitgave van de vereniging. In combinatie met de verhoging streven wij naar een sluitende begroting.

Wij rekenen u op uw begrip,

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Gymnia Waalwijk,

Maarten Kraneveld
Penningmeester