De selectiegroep bestaat uit turnsters die meer uitdaging willen en aankunnen en het daarbij ook leuk vinden om deel te gaan nemen aan wedstrijden. Het doel is om een turnniveau aan te bieden dat valt tussen de recreanten en het landelijke (hoge topsport) turnniveau. De turnsters uit de selectiegroep turnen binnen het districtsniveau. Om dit te realiseren wordt naast de recreantengroep 1x per week extra getraind op donderdag. Het deelnemen aan de districtswedstrijden (vanaf het jaar dat de turnster 10 wordt) en onderlinge wedstrijd (iedereen) is verplicht. 

 

Er zijn twee manieren om bij de selectiegroep te komen turnen

1. Een uitnodiging via de trainsters voor drie vrijblijvende proeflessen. Dit kan je eigen trainster op maandagavond zijn of de trainster van de selectiegroep.

2. 1x per jaar is er een open selectietraining. Alle meisjes die lid zijn van Gymnia mogen dan deelnemen aan de les. Op het einde van de les wordt er overlegt of je nog 2 vrijblijvende proeflessen mag volgen. Dit turnseizoen is de open selectietraining in maart 2023. De exacte datum volgt nog. 

 

Op het eind van de drie proeflessen wordt besproken of de selectiegroep passend is (vind jij het leuk en denken wij dat je op het niveau van de wedstrijden kunt trainen). Als dat zo is word je uitgenodigd om bij de selectiegroep te starten.